0 oy

Kur'an'daki "Allah'ın eli'' ve "Allah'ın yüzü" gibi ifadeler, bazı İslam alimleri tarafından herhangi bir yoruma tabi tutulmadan anlaşılmış, bazı alimler de bu ifadelerdeki "Allah'ın kudreti" ve "Allah'ın zâtı" şeklinde yorumlamayı tercih etmişlerdir. Bu metin, İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebeplerinden hangisine örnek oluşturur?

Sosyo-kültürel sebepler

Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler

İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler

Siyasî farklılıklarının neden olduğu sebepler

Kelam - 1 kategorisinde (1.8k puan) tarafından

1 cevap

0 oy

Kelam - 1 dersi için bu sınav sorusunun cevabı :

Dinî metinlerden kaynaklanan sebepler

(1.3k puan) tarafından
29,478 soru
29,481 cevap
3 yorum
2,447 kullanıcı